Yandex Counter
Stanowiska archeologiczne in Amaun

Petra (Jordania)

憑き狐娘, sasha feoktistov oraz 94 465 więcej osób zostały tutaj
Oceny
9.3/10

Petra (z gr. πέτρα "petra", skała; arabski: البتراء, al-Bitrā) to obecnie ruiny miasta Nabatejczyków, znajdujące się w południowo-zachodniej Jordanii. Położona jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga wśród skał – wąwóz As-Sik. Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. W czasach antycznych, w okresie od III w. p.n.e. do I w. n.e., miasto przeżywało czasy swojej świetności, będąc stolicą królestwa Nabatejczyków. Sami Nabatejczycy zwali Petrę Rqm (Rakmu), co oznacza "wielobarwna".

Położenie

Petra leży w południowo-zachodniej części obecnej Jordanii. Położona jest na terenie wyżynnym, półpustynnym, wśród skał ciągnących się na odległość ok. 1,6 km ze wschodu na zachód i z północy na południe, będących zachodnią częścią masywu Dżabal asz-Szara. Dolinę Petry przecina koryto rzeki okresowej – Wadi Musa, której dopływy okalają płaskowyże, na których rozrosło się antyczne miasto Nabatejczyków. Okoliczne całoroczne strumienie wody zapewniały przeżycie tylko niewielkiemu osiedlu. Znaczny przyrost mieszkańców w czasie największego rozkwitu Petry, spowodował, że Nabatejczycy musieli rozbudować system wodociągów i cystern skalnych, by magazynować wodę dla wciąż rosnącej populacji. GPS 30°19′N, 35°29′E

Dzieje

Zanim w Petrze osiedlili się Nabatejczycy, miejsce to już od wczesnego paleolitu zamieszkiwały różne grupy myśliwych, zbieraczy i później koczowników. Ślady archeologiczne wskazują także na bardziej stałe osiedla w tym miejscu z okresu neolitycznego (ok. 9000 p.n.e.). Aż do podboju arabskiego dolina Petry regularnie zasiedlana była przez różne grupy nomadów.

Pierwsze znane nam wzmianki o zamieszkujących Petrę Nabatejczykach pochodzą z IV w. p.n.e., ale z pewnością byli oni tam już wcześniej – najprawdopodobniej od VI w. p.n.e., kiedy to wyparli stamtąd Edomitów. Od III w. p.n.e. rola miasta znacznie wzrosła, gdyż dzięki lokalizacji na skrzyżowaniu szlaków handlowych – z Indii do Egiptu oraz z południowej Arabii do Syrii – stało się ważnym węzłem komunikacyjnym i handlowym w tym regionie. Nabatejczycy z Petry czerpali zyski zarówno z zaopatrywania karawan w wodę i inne niezbędne środki w trakcie podróży, jak również z nakładanych na kupców różnych opłat i handlu towarami (np. srebrem, kadzidłem, mirrą, żelazem, miedzią, złotem, kością słoniową). Bezpieczne położenie miasta wśród skał to kolejny czynnik, który wpłynął na wzrost znaczenia Nabatejczyków i rozkwit Petry.

W okresie hellenistycznym, który dla Petry rozpoczął się odparciem wojsk Antygona Jednookiego w 321 r. p.n.e., Nabatejczycy zamieszkujący Petrę wiedli dość spokojne życie, skutecznie odpierając zakusy Ptolemeuszy i Seleucydów na swoją niezależność. Niewiele wiemy o tym okresie rozwoju skalnego miasta, jednakże to właśnie wtedy Petra stopniowo stawała się stałym osiedlem o charakterze miejskim. Coraz większa słabość imperiów hellenistycznych, sprzyjała rozwojowi Petry, która stała się ośrodkiem prężnej monarchii Nabatejczyków, stale rozszerzającej swe władanie kosztem upadających mocarstw – głównie seleucydzkiego.

Nie wiadomo czy Aleksander Janneusz, który w r. 90 p.n.e. zajął Edom i Moab, przejął kontrolę nad Petrą, być może tak, ale tylko nominalną, gdyż samo miasto było bardzo trudno podporządkować. Gdy w 64 p.n.e. na Bliskim Wschodzie zjawił się rzymski wódz Pompejusz Wielki, zaprowadzając nowe porządki polityczne w tym regionie, nie udało mu się narzucić panowania Nabatejczykom nie mówiąc już o zdobyciu Petry. W 62 p.n.e. przeciwko Petrze wyprawił się kwestor Pompejusza Marek Emiliusz Skaurus, lecz wycofał się podobno po otrzymaniu łapówki 300 talentów. Nie udało się zdobyć Petry później ani królowi Judei, Herodowi Wielkiemu, próbującemu zdobyć Petrę razem z egipską królową Kleopatrą, ani też cesarzowi Oktawianowi Augustowi. Niemniej jednak, chociaż militarnie nie zdobyta, ani nie będąca tworem rzymskim, Petra czuła respekt przed Rzymem i swoimi siłami wspierała imperium (np. podczas tzw. wojny aleksandryjskiej w 47 r. p.n.e.). Dawało to władcom skalnego państwa status państwa klienckiego, cieszącego się jako sojusznik imperium znaczną dozą niezależności. Właśnie na ten okres przypada apogeum znaczenia i rozkwitu miasta, szczególnie za czasów panowania króla Aretasa IV (9 p.n.e. – 40 r. n.e.). Szacuje się, że liczba mieszkańców miasta wahała się wówczas w granicach 30-40 000.

Stan formalnego sojuszu i względnej niezależności Petry, trwał aż do czasów cesarza Trajana, który zajął miasto w 106 r., w rok po śmierci ostatniego jej władcy Rabela II i ustanowił w nim stolicę nowej prowincji rzymskiej – Arabii. W zasadzie aneksja Petry przez Rzym przeszła bez komplikacji i oporu ze strony miejscowej ludności. Był to jednak kres niezależnego królestwa Nabatejczyków. W dalszym ciągu jednak Petra była ważnym centrum handlowym w regionie, a podniesienie przez Trajana jej statusu z grodu – osiedla tubylczego do rangi miasta rzymskiego, w dużym stopniu przyczyniło się do jej rozwoju. W roku 130 zawitał tam cesarz Hadrian w ramach inspekcji wschodnich prowincji państwa, a także w celach turystycznych. Cesarz ten, lubiący odwiedzać ciekawe miejsca i skądinąd znany jako architekt z zamiłowania, przyczynił się do pewnej rozbudowy centrum miasta. W ramach Pax Romana Petra za czasów Antoninów i Sewerów przeżywała swój ekonomiczny i kulturowy renesans. Po soborze nicejskim w 325 r. w mieście zaczęło dominować chrześcijaństwo i tak było aż do najazdu arabskiego w VII w. W średniowieczu, w okresie wypraw krzyżowych, Petra była zajęta przez krzyżowców, którzy zbudowali tutaj dwie cytadele. Miasto zdobyte następnie przez Saladyna, zostało w znacznym stopniu zniszczone i popadło w ruinę, z której się już nie podniosło. W upadku Petry miały też swój udział klęski żywiołowe, a konkretnie trzęsienia ziemi z lat 110, 303, 363, 505 i 551. Szczególnie trzęsienie z 363 r. spowodowało wiele zniszczeń i przyczyniło się do znacznego wyludnienia miasta.

Od 1965 roku prowadzone są w mieście intensywne prace archeologiczne.

7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata.

Architektura

Petra nie od razu była miastem wykutym w skale. Pierwsi Nabatejczycy, którzy przybyli do tego miejsca mieszkali zazwyczaj w namiotach, które tworzyły dość luźne obozowisko wśród skał, oraz w naturalnych jaskiniach, których w dolinie Petry nigdy nie brakowało. Stopniowo, wraz ze zmianą trybu życia nowych mieszkańców z koczowniczego na osiadły, zaczęły wyłaniać się płaskie, białe budynki, jakich i dziś można wiele zobaczyć na terenie Jordanii. W okresie największego rozkwitu miasto przecinała jedna główna ulica (cardo maximus), wyłożona białym kamieniem i wiele jej bocznych odnóg. Na tarasach umiejscowione były trzy duże rynki otoczone sklepami i wreszcie, co jest najbardziej charakterystyczne w tym mieście, liczne budowle wykute w skałach – począwszy od świątyń i pałaców, a skończywszy na okazałych grobowcach. Nie brakło w Petrze również dużego teatru – jednej z najbardziej spektakularnych budowli tego miasta, świadczącej o rozwoju kulturalnym miasta.

Petra w dużym stopniu była osiedlem wykutym w skale, co już jest cechą oryginalną w stosunku do innych miast, ale jednocześnie pod wieloma względami przypominała inne miasta swojej epoki, takie jak np. Efez czy Cezarea Nadmorska. Sami Nabatejczycy, będąc do niedawna ludem koczowniczym, nie mieli tradycji budowniczych, co wymuszało na nich sięgnięcie po wzorce innych kultur. Dlatego charakterystyczną cechą architektury Petry jest skrzyżowanie stylów architektonicznych egipskich, syryjskich, greckich (przede wszystkim hellenistycznych) i rzymskich, a do tego należałoby dodać rozwiązania rodzime, zwłaszcza w zakresie zdobnictwa, co w efekcie doprowadziło do wypracowania przez Nabatejczyków ich własnego, oryginalnego stylu.

Zasadniczo w rozwoju architektury Petry wyróżnia się trzy okresy:

 • nabatejski – III-II w. p.n.e.;
 • hellenistyczny – I w. p.n.e. – I w. n.e.;
 • rzymski – II-III w.

Znacznej rozbudowy miasta dokonał, wspomniany już, Aretas IV w pierwszej poł. I w. n.e., nawiązując stylem głównie do architektury rzymskiej. Czasy panowania tego władcy w Petrze określa się mianem złotego wieku budownictwa monumentalnego. Wzniesiono wtedy świątynię – tzw. Kasr al Bint Faraoun (Pałac Córki Faraona), teatr, rozbudowano istniejący system wodociągów.

W budownictwie monumentalnym dominują wpływy grecko-rzymskie, głównie z tego powodu, że powstały w okresie rzymskiej dominacji politycznej i greckiej przewagi w kulturze i sztuce, narzuconej przecież również Rzymowi. Jednakże architektura Petry nie jest tylko ślepym naśladownictwem klasycznych wzorów. Jej wyróżniającą się cechą jest stosowanie licznych pilastrów z ciężkimi, bogato zdobionymi kapitelami (mającymi nawet swoją odrębną nazwę: kapitele nabatejskie), różniącymi się od ich gładkich hellenistycznych odpowiedników. Różnica tkwiła zresztą nie tylko w zdobieniu, ale także w wyraźnym ignorowaniu tzw. proporcji złotego podziału pomiędzy poszczególnymi elementami budowli, która była ściśle zachowywana w architekturze grecko-rzymskiej.

Groby, w swej najpospolitszej formie, były wykuwane w skałach jako jaskinie grobowe z bogato zdobionymi wejściami w kształcie trójkąta. Spotkać można je także w kształcie piramid – tzw. nefesz – co wskazuje na silne wpływy egipskie.

Oto niektóre z bardziej znanych budowli Petry:

 • Khazneh (El Khazneh Faraoun) zwana przez Beduinów "Skarbcem Faraona" – wykuta w skale piętrowa budowla powstała ok. I-II w. n.e. W pewnym sensie jest to sztandarowy i najsłynniejszy zabytek Petry. Nie jest jasne przeznaczenie budowli, chociaż ostatnio przeważa pogląd, że był to grobowiec (a nie świątynia) któregoś z władców Petry – być może Aretasa IV i jego żony;
 • Deir, czyli "Klasztor" – nazwa pochodzi z okresu bizantyjskiego, kiedy to w budowli tej rzeczywiście znajdował się klasztor chrześcijański. Jest to budowla na pierwszy rzut oka podobna do Khazneh, jednakże jest od tamtej znacznie większa i okazała i prezentuje się bardziej majestatycznie; powstała ona najprawdopodobniej w okresie panowania ostatniego króla nabatejskiego – Rabela II (70-106 n.e.);
 • Kasr al Bint Faraoun, czyli tzw. Pałac Córki Faraona, lub też świątynia Duszary (lokalnego bóstwa Nabatejczyków). Jest to świątynią wzniesioną z piaskowca w drugiej poł. I w. p.n.e. (za panowania Obodasa III 30-8 p.n.e.), albo w pierwszej poł. I w. n.e., czyli już za panowania Aretasa IV;
 • wielki zespół Grobowców Królewskich na tzw. Ścianie Królewskiej, na który składają się „Grób Urny”, „Grób Jedwabny”, „Grób Koryncki” i monumentalny „Grób Pałacowy”; nie znaleziono w nich jednakże żadnych szczątków;
 • grobowiec Sekstusa Florentinusa (namiestnika rzymskiego) wzniesiony ok. 130 r. n.e., w północnej części miasta, to jeden z najbardziej znanych petrzańskich zabytków związanych bezpośrednio z Rzymianami. Oprócz tego obiektu na terenie Petry znaleziono dość liczne groby rzymskich żołnierzy;
 • teatr – jeden z największych obiektów w Petrze, mieszczący od 6 do nawet 10 tysięcy widzów; został wybudowany najprawdopodobniej w I w. n.e., również za panowania Aretasa IV. Uważa się, że został on znacznie rozbudowany po zajęciu Petry przez Trajana.

Petra w kulturze

Wykuta w skale piętrowa budowla Khazneh – zwana „Skarbcem Faraona” – posłużyła w filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata jako świątynia chroniąca Świętego Graala.

To właśnie m.in. ruiny starożytnej Petry stanowią tło wydarzeń w jednym z kryminałów Agathy Christie, "Rendez-vous ze śmiercią".

Wybrana literatura

 • W.Machowski, Petra – skalna stolica Nabatejczyków, „Nowy Filomata” R. I, 4/1997, s.293-308;
 • W.Machowski, Petra, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2007
 • M.Sartre, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu M.Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r. p.n.e. – 235 r. p.n.e.), Wrocław 1997;
 • F.Bourbon, Petra. Sztuka i historia. Przewodnik po stolicy Nabatejczyków, Warszawa 2001;
 • Oxford. Wielka historia Świata, t. IV. Cywilizacje Bl.Wschodu. Arabia-Cypr. Cywilizacje Azji. Chiny-Korea, 2005;
 • B.Sobieraj, Petra – skalne miasto Nabatejczyków, "Archeologia Żywa" 1/2005 (31), s. 30-34.
 • M.Piccirillo, L'Arabia cristiana – dalla provincia imperiale al primo periodo islamico, Milano 2002.
 • P.Kaswalder – E. Bosetti, Sulle orme di Mosè – Egitto, Sinai, Giordania, nuova guida biblica e archeologica, Bologna 2000.
 • Petra – miasto wykute w skale
 • Petra – czerwone miasto na pustyni
 • Przebudźcie się! nr 6, z 22 marca 2000 Petra – miasto wykute w skale

Linki zewnętrzne

Zobacz też

 • Nabatejczycy,
 • Arabia Petraea
 • Arabia
 • Arabowie
Zostaw komentarz
Wskazówki i porady
Zorganizowane przez:
The White House
26 march 2013
President Obama viewed the area near the Treasury during a tour of the ancient city of Petra in Jordan.
Nidal Sadeq
16 october 2012
Don't forget carrying water and a hat, or you get burned! Climb up to the Al-Deir, very exhausting, but unforgettable!
Hatim .
10 august 2013
It's a great adventure to go to !
stacy
4 november 2011
Sacrifice point (trail behind the Amphitheater) is completely worth it. Walk down other side to soldier's tomb & garden to trail head to monastery. LONG hike (10+mi). One of best days of my life.
@JaumePrimero
15 october 2011
established around the 6th century BC as the capital city of the Nabataeans. On the BBC's list of the top 40 places to see before you die.
Mss Kate ConBotas
2 september 2013
Rich food at good prices. near the entrance to Petra. They have free wifi, and computers to connect to the internet and pass cards photos to cd
Michelle Garcia
3 july 2010
Definitely stay two days. Lookout point past the monastery and sacrifice point are worth the hike.
Majd S.
30 july 2014
Worth visiting if you are ever in Jordan .. Best time to go is either in autumn or spring ..lots of walking so don't forget to wear your running shoes
Gato Monge
28 december 2013
PETRA - JORDAN - World Heritage UNESCO Inhabited since prehistoric times, this Nabataean caravan-city, between the Red Sea and the Dead Sea, was an important crossroads between Arabia, Egypt and Syria
Javier Hernandez
8 march 2013
Go to: High point of Sacrifice and the Monastery. Getting to the top of the latter won't take you more than 45min from the last cafeteria. Monastery to the visitors' centre: 1:30 at steady pace
Anouk
6 march 2013
Leave the main road and get lost in this wonderful place!
Hot Sand
7 may 2014
If you need a good workout💪. This is it. Wear closed shoes, hat,sunscreen, long sleeves & don't forget your water. Start early in the morning, if your walking. Toilets are available through the route
Aastha Chopra
31 march 2014
Best to go around 8:30am to njoy without getting burnt.only snacks available so better take lunch along or fruits since it's a Gud 4-5 hr tour.toilets available so keep sipping water.
Mss Kate ConBotas
2 september 2013
Very pretty! recommended to wake up early to see it at the sunrise and not be surrounded by bustling tours
DidiTH Ad! W!jaYa
26 march 2013
Been here a long long time ago (on my 1st Umra and my 1st time visiting middle east w/ my fam),, Awesome place and Historical Places at Amman, Jordan. #mustvisitplacesbeforeyoudie
Travel + Leisure
12 september 2012
Jordan: Come celebrate a culinary legacy that spans millennia while contemplating the engineering feats of Petra—an ornate city carved into sheer red cliff faces 2,000 years ago.
VacazionaViajes
29 august 2012
Caminar mucho en Petra tiene premio.. y vaya premio!! Te recomendamos la "Petra by night" para que te sorprenda aún más esta maravilla del mundo
David Atabekyan
5 december 2014
Замечательно место. Пешком до Эль Хазне(на фото) идти около 2.5 километров, можно доехать на повозке или гольфкаре но лучше пройти пешком, так как эта дорога и есть самое красивое в Петре
Alena K.
16 november 2013
Три дня в неделю идет ночное представление со свечами - Petra by night, стоит 12 JOD.
Abdulsamet Aslan
16 may 2013
Dünya'nın yedi harikasından biri.Kesinlikle gelip görmelisiniz.Ayrıca burada Türkseniz halk çok seviyor.İşiniz çok basit.Allah razı olsun.Çok seviyorlar bizi.Kısacası herkesin görmesi gerek burayı.
Pokaż więcej komentarzy
foursquare.com
Lokalizacja
Mapa
Adres

6.8km from 35, Jordania

Wskazówki
Godziny otwarcia
Thu 10:00 AM–6:00 PM
Fri 7:00 AM–7:00 PM
Sat 8:00 AM–5:00 PM
Sun 11:00 AM–Noon
Mon 9:00 AM–11:00 PM
Tue 8:00 AM–6:00 PM
Referencje

Petra (البتراء) on Foursquare

Petra (Jordania) on Facebook

Marriott Petra Hotel

rozpoczynając $176

P Quattro Relax Hotel

rozpoczynając $197

Oscar Hotel

rozpoczynając $60

Amra Palace International Hotel

rozpoczynając $56

Petra Diamond Hotel

rozpoczynając $32

Valley Stars Inn

rozpoczynając $25

Polecamy zabytki w pobliżu

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Skarbiec Faraona
Jordania

Al-Chazna (arab. الخزنة, Al-H̱azna), zwana przez Beduinów Skarbce

Montreal (zamek)
Jordania

Montreal lub Krak de Montréal (arab. Shobak lub Sawbak) - ruiny

Pustynia Negew
Izrael

Negew (właściwie HaNegew, hebr. הַנֶּגֶב; arab. النقب‎, a

Ramon (krater)
Izrael

Krater Ramon (hebr. מכתש רמון) - jedna z najbardziej spektak

Sodom (wzgórze)
Izrael

Sodom - (arab.: جبل السدوم‎, Jabal(u) 'ssudūm; hebr.: הר סדום‎, Har Se

Żona Lota
Izrael

Żona Lota – nieznana z imienia postać starotestamentowa małżonka brata

Mampsis
Izrael

Mampsis, Mamszit, Kurnub (hebr. ממשית, Mamszit; arab. ممشيت, Mamszit)

Jabal Umm Fruth Bridge
Jordania

Jabal Umm Fruth Bridge jest atrakcją turystyczną w Rum, Jordania

Podobne atrakcje turystyczne

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Machu Picchu
Peru

Machu Picchu (keczua - stary szczyt) – najlepiej zachowane miasto I

Avebury
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Avebury - wieś w Wiltshire w Anglii. Znajduje się tam krąg ne

Groty Yungang
Chińska Republika Ludowa

Groty Yungang (chiń. 云冈石窟, pinyin: Yúngāng Shíkū) - kompleks ska

Taksila
Pakistan

Taksila (urdu, pers. ٹیکسلا, sanskryt तक्षशिला = Takszaśila) - komplek

L'Anse aux Meadows
Kanada

L'Anse aux Meadows, z francuskiego 'L'Anse-aux-Méduses' ('Zatoka

Zobacz wszystkie podobne miejsca