Piramida Cheopsa

Piramida Cheopsa, Wielka Piramida – egipska piramida, znajdująca się w Gizie nieopodal Kairu, wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie wg projektu Hemona, będąca częścią nekropolii memfickiej, według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii, stanowiąca w starożytności miejsce pochówku faraona Cheopsa (eg. Chufu).

Piramida Cheopsa oraz stojące obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespół piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik Sfinksa. Największa z piramid, piramida Cheopsa, uznana została przez starożytnych Greków za jeden z Siedmiu Cudów Świata.

Postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie (zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2,0 cm). Piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrócone dokładnie na północ, południe, wschód i zachód. Wielkie bloki kamienne, ważące po 2,5 tony (największe nawet około 15,0 t), zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ponad 2,3 mln takich bloków. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Niestety z tej obudowy już nic nie zostało. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137,0 m.

Nazwa Piramidy

<hiero><-Aa1-G43-I9-G43 -></hiero><hiero>G25-N18:X1-O24</hiero>
Achet-Chufu - Horyzont Chufu.

Konstrukcja piramidy

Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, nie na jej osi, lecz przesunięte około 7 metrów na wschód, na wysokości 17 metrów od poziomu gruntu. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26°31'. Prowadzi on 105 m, poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża, do dalszej, poziomej części korytarza, wiodąc około 8,8 m do komory położnej głęboko w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu gruntu. Komora ta, o wymiarach 14 m (wsch.-zach.) x 8,25 m x 3,5 m, jest pomieszczeniem niedokończonym, o nierównych ścianach i podłodze.

W jej południowej ścianie, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w stanie nieukończonym. Prawdopodobnie porzucenie planu wykorzystania komory jako komory grobowej nastąpiło w chwili, gdy część nadziemna piramidy zaczynała być właśnie wznoszona. Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy. Wykorzystano 18 metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć - w masywie piramidy, w suficie Korytarza Zstępującego - Korytarz Wstępujący o długości 39 metrów, o przekroju takim, jak Korytarz Zstępujący i kącie wznoszenia 26°20'. Po pogrzebie króla wejście do Korytarza Wstępującego zostało zamaskowane kamienna płytą o kształcie i kolorze pozostałych płyt sufitu Korytarza Zstępującego.

Poprzez poziomy pasaż na jego końcu, o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki, dochodzi się do komory zwanej Komorą Królowej, położonej dokładnie w centrum piramidy. Tu także prace nie zostały doprowadzone do końca. Świadczą o tym nierówności posadzki i brak wyłożenia jej kamieniem lepszego gatunku. Komora ta, o wymiarach 5,74 m (oś pn.-pd.) x 5,23 m, przykryta jest stropem namiotowym, którego szczyt znajduje się na wysokości 6,22 m. We wschodniej ścianie komory znajduje się nisza o wspornikowych ścianach bocznych, o wymiarach 4,67 m x 1,57 m (u podstawy), głęboka na 104 cm.

W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37°28', południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38°28'.

Prawdopodobnie po wykonaniu Korytarza Wstępującego, pasażu i komory zwanej Komorą Królowej również nastąpiła zmiana planu budowy, w wyniku której nastąpiła dalsza rozbudowa korytarzy w piramidzie. Powstały wewnątrz piramidy dwa niezwykłe pomieszczenia. Wielka Galeria oraz Komora Króla. Istnieje pogląd, że Wielka Galeria była wykonana zgodnie z planem w czasie realizacji drugiej części budowy piramidy i stanowiła pomieszczenie, w którym zostały zmagazynowane potężne granitowe bloki, użyte po pogrzebie jako zasuwy blokujące wejście do Korytarza Wstępującego. Wielka Galeria została skonstruowana jako przedłużenie Korytarza Wstępującego. Jej długość wynosi 46,63 m, a wysokość 8,53 m. Gładkie ściany z wypolerowanego wapienia wznoszą się na wysokość 2,28 m.

Ponad tym poziomem kolejnych siedem warstw bloków skalnych zostało wysuniętych ku środkowi o 7,5 cm każdy, tworząc strop wspornikowy. W trzeciej warstwie wysuniętych bloków, po obu stronach Galerii, budowniczowie wykuli występy, przy dolnej krawędzi bloków, biegnące wzdłuż całej Galerii. U najwyższej warstwy bloków sufit Galerii o szerokości 104 cm tworzą płyty kamienia ułożone pod kątem nieco ostrzejszym niż kąt wznoszenia się Galerii. W ten sposób każda z płyt posiada własny "zaczep" na ostatniej warstwie ścian Galerii, co umożliwiło zmniejszenie nacisku stropu całej Galerii u jej dolnej, początkowej części. Wzdłuż całej Galerii, po jej obu stronach, przy posadzce ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wysokości i 50 cm szerokości. Pomiędzy rampami przestrzeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj. 104 cm. W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów (po 27 z każdej strony + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii), prawdopodobnie gniazda belek, na których skonstruowano z desek podłogę łączącą Korytarz Wstępujący z Wielką Galerią, jednocześnie zakrywającą przejście do Komory Królowej.

W miejscu łączenia się Korytarza Wstępującego z Galerią znajduje się szyb, niegdyś zamaskowany blokiem kamiennym - pierwszym zaczynającym rampę wzdłuż Galerii po jej zachodniej stronie - o takim samym wyglądzie, jak pozostałe bloki rampy. Szyb częściowo pionowy, a częściowo zmieniający kąt opadania, łączy się z przedłużeniem Korytarza Zstępującego w jego części prowadzącej poprzez skały podłoża do komory pod piramidą.

Wielka Galeria kończy się wysokim stopniem, po którego przekroczeniu otwiera się długi i wąski pasaż, prowadzący od Komory Króla. Pasaż ten w jednej trzeciej swej długości ma podwyższony sufit i zwiększoną szerokość, tworząc przedsionek o ścianach południowej, wschodniej i zachodniej, wykonanych z czerwonego granitu. W ścianach wschodniej i zachodniej przedsionka wykute są po cztery szerokie bruzdy - trzy z nich, sięgające od podłogi po sufit, a czwarta sięgająca sufitu przedsionka, stanowiły niegdyś prowadnice granitowych zasuw, opuszczanych za pomocą lin i okrąglaków, zainstalowanych w półokrągłych wycięciach-zagłębieniach, widniejących do dziś w zachodniej ścianie przy samym suficie przedsionka. W ścianie południowej widnieją cztery kanały, przez które przewleczono liny.

W poprzek przedsionka, wpuszczone w pary bruzd nadal tkwią dwie płyty granitowych zasuw. Komora Króla o wymiarach 10,56 m (oś wsch.-zach.) x 5,23 m x 5,81 m zbudowana jest w całości z granitu. W ścianach północnej i południowej, na wysokości około jednego metra od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów. Kanały te - odmiennie od tych w Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz piramidy. Kanał północny wznosi się pod kątem 31°, a południowy pod kątem 45°. W komorze znajduje się granitowy sarkofag, obecnie noszący ślady licznych uszkodzeń, pozbawiony pokrywy. Jego wymiar jest o 2 cm szerszy od prześwitu Korytarza Wstępującego, co wskazuje na to, że umieszczono go w komorze w czasie budowy piramidy. Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit komory stanowi dziewięć płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton. Nad nimi znajduje się pięć zamkniętych pomieszczeń - przestrzeni. Cztery z nich o sufitach płaskich i piąta, najwyższa, o stropie namiotowym. Konstrukcja ta miała na celu możliwie jak największe odciążenia stropu samej Komory Króla, zabezpieczając komorę grobową przed zawaleniem w wyniku nacisku masy skał budulca piramidy.

Dane techniczne

Wymiary po wybudowaniu:

 • wysokość do wierzchołka – 146,72 m
 • długości boków:
  • zachodni – 230 m 35,9 cm
  • wschodni – 230 m 39,2 cm
  • północny – 230 m 25,5 cm
  • południowy – 230 m 45,3 cm
 • kąt nachylenia ścian bocznych – 51°52'
 • stosunek sumy dwóch boków do wysokości jest dobrym przybliżeniem liczby Pi

Budowa piramidy

O budowie piramidy pisał już Herodot: Cheops na wystawienie piramidy potrzebował dwudziestu lat. Wszystkim Egipcjanom kazał na siebie pracować. Jednym rozporządzono z łomów kamienia w górach arabskich włóczyć skały do Nilu, innym sprowadzone na łodziach przez rzekę kazał odbierać. Pracowało tak bez przerwy do stu tysięcy ludzi. Budowano zaś piramidę w kształt schodów..

Ciekawostki

 • W ścianach piramidy znajdują się dwa otwory. Prowadzą one od komory faraona aż na zewnątrz. Przez długi okres czasu ludzie myśleli, że służą one wentylacji i klimatyzacji. Dopiero niedawno wyjaśnione zostało ich pochodzenie. Gdyby patrzeć przez nie z komory króla aż do wylotu, w prostej linii ujrzelibyśmy Gwiazdę Polarną, a z drugiej strony Gwiazdozbiór Oriona. Cheops, według wierzeń Egipcjan, miał się odrodzić jako ognisty ptak i wylecieć przez te otwory wprost do nieba.

Zobacz też

 • Architektura i rzeźba starożytnego Egiptu

Linki zewnętrzne

Zostaw komentarz
Wskazówki i porady
Zorganizowane przez:
DoubleTree by Hilton
If you are a horse riding lover visit FB Stables and Ride in the shadow of the Great Pyramids or further afield on a half day trip to Saqqara or Abu Sir or camp out over night with a barbecue and fire
Dave Mc
27 august 2018
The pyramids don't look that far from the road, but they're actually are really far, they're just wicked big so they look closer than they actually are. The camel tours are expensive, but worth it!
Dave Mc
27 august 2018
The pyramids a really, really huge. You might think about climbing one, but once you get there, you'll change your mind!
Dave Mc
27 august 2018
The pyramids are really a must see, bucket list item. If you have the opportunity, you definitely have to do it.
Veysel Soylu
2 march 2017
It's amazing to visit pyramids at the age of thousands... No words enough to describe them. Get rid of people who asking money from you all the time
David Ladera
21 may 2018
I would recommend to avoid crowded hours even if the weather is hot to have a better experience. Camel tours are 100 EGB / 30 min / 1 person
Pokaż więcej komentarzy
foursquare.com
9.6/10
Vadim I oraz 76 676 więcej osób zostały tutaj
Marriott Mena House, Cairo

rozpoczynając $247

Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence

rozpoczynając $180

Swiss Inn Nile Hotel

rozpoczynając $29

Barcelo Cairo Pyramids

rozpoczynając $60

Amarante Pyramids Hotel

rozpoczynając $34

Hor Moheb Hotel

rozpoczynając $31

Polecamy zabytki w pobliżu

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Khufu ship

The Khufu ship is an intact full-size vessel from Ancient Egypt that

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramidy w Gizie

Piramidy w Gizie – zespół historycznych budowli obejmujący dwie najw

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Chefrena

Piramida Chefrena - druga co do wielkości piramida w Gizie i

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Wielki Sfinks

Wielki Sfinks w Gizie - wykuty z ogromnego bloku skalnego

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Mykerinosa

Piramida Mykerinosa – najmniejsza spośród piramid w Gizie, będ

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Chaba

Piramida Chaba lub Piramida Warstwowa - piramida schodkowa w Zawijet

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Abu Roasz

Abu Roasz – północna część nekropoli memfickiej, położona 10 km na pó

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Dżedefre

Piramida Dżedefre – piramida z całym kompleksem grobowym władcy Egip

Podobne atrakcje turystyczne

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Dżesera

Piramida Schodkowa Dżosera (Dżesera) – piramida schodkowa zbu

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Czerwona Piramida

Czerwona Piramida (lub Północna) – piramida w Dahszur w Egipcie, wyb

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Łamana

Łamana Piramida Snofru – piramida w Dahszur w Egipcie, wybudowana pr

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramidy w Gizie

Piramidy w Gizie – zespół historycznych budowli obejmujący dwie najw

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Piramida Czarna

Piramida Amenemhata III w Dahszur - pierwsza z dwóch piramid

Zobacz wszystkie podobne miejsca