Лесные заказники w Augustów

Puszcza Augustowska

164 osoby zostały tutaj
3.3/10

Puszcza Augustowska - duży kompleks leśny położony w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. Na jej terenie znajduje się Wigierski Park Narodowy.

Geografia

Puszcza Augustowska leży na obszarze niemal płaskiego pola sandrowego, usypanego podczas postoju lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Jedynym urozmaiceniem rzeźby terenu są wydmy.

Puszczę przecina dział wodny Wisły (ok. 40% obszaru puszczy; rzeki: Rospuda i Blizna) oraz Niemna (ok. 60% obszaru puszczy; Czarna Hańcza z dopływami: Marychą i Wołkuszanką).

Na terenie puszczy znajdują się liczne jeziora: Wigry, Sajno, Białe Augustowskie, Necko, Studzieniczne, Serwy, Blizno, Pomorze i inne.

Klimat tych terenów należy do najsurowszych w Polsce (poza górami). Średnia temperatura roczna wynosi 6 st. C, roczna amplituda – prawie 24 st. C (od –5,6 st. zimą do +17,3 st. latem). Zima trwa 114 dni (od końca listopada), pokrywa śnieżna zalega 101 dni.

Flora

85% obszaru puszczy pokrywają bory z dużą przewagą sosny (ponad 70%) i mniejszym udziałem świerka (17%). Wiele jest drzewostanów starych, liczących ponad 120 lat. Nie są rzadkością drzewa o wysokości 30-40 m. Na niektórych obszarach rosną dobrze zachowane bory wilgotne i bagienne, wiele jest torfowisk. Występują też olsy (8,5% powierzchni, głównie w południowej części), a miejscami także grądy.

Ze względu na surowy klimat w puszczy zachowały się gatunki roślin będące reliktami północnymi: brzoza niska, cis, borówka bagienna, zimoziół północny i rosiczki.

Fauna

W puszczy stwierdzono obecność ponad 2 tys. gatunków zwierząt (z tej liczby największą część stanowią owady).

Wśród ssaków występują: wilk, jenot, ryś, borsuk, jeleń szlachetny, łoś, sarna, zające: bielak i szarak, bóbr, piżmak, wydra i inne. W przeszłości żyły tu także tury, żubry, niedźwiedzie i rosomaki.

Spośród rzadkich ptaków żyją tu m.in.: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna, kania ruda, dzięcioły: białogrzbiety, trójpalczasty i zielonosiwy, głuszec oraz cietrzew.

Ponadto w puszczy żyją prawie wszystkie gatunki krajowych płazów i gadów, a w wodach bytuje ponad 30 gatunków ryb.

Dzieje puszczy

Puszcza Augustowska stanowiła w przeszłości część rozległych, dziewiczych lasów rosnących pomiędzy Litwą, Mazowszem i Rusią. Do XIII wieku jej teren był zamieszkiwany przez Jaćwingów. Po ich wytępieniu lub wysiedleniu ponowne zasiedlanie puszczy rozpoczęło się dopiero w XV wieku. Wtedy podzielono lasy na tzw. puszcze, czyli leśnictwa: Puszczę Perstuńską, Przełomską, Berżnicką i inne. W połowie XVI wieku weszły one w skład dóbr królewskich i były terenem łowów na grubego zwierza: tury, żubry, łosie, jelenie, dziki, niedźwiedzie, wilki. Wtedy też zaczęto eksploatować puszczę: wycinano drzewa, które następnie spławiano rzekami do portów bałtyckich; wyrabiano smołę, potaż, dziegieć i węgiel drzewny, wytapiano żelazo z rudy darniowej, zbierano miód z barci.

W okresie powstania styczniowego puszczańskie ostępy były schronieniem dla walczących i miejscem potyczek. W rezerwacie Kozi Rynek znajdują się mogiły powstańców poległych w bitwie z przeważającymi wojskami rosyjskimi 29.06.1863 r. W uroczysku leśnym Powstańce (na północ od Augustowa) w kwietniu 1863 r. działała kuźnia powstańcza (obecnie znajduje się tam pomnik).

W czasie I wojny światowej puszcza mocno ucierpiała z powodu rabunkowego wyrębu drzew przez Niemców (wycięto ok. 15% lasów).

Podczas II wojny światowej las ponownie służył za schronienie partyzantom. Był też miejscem straceń ludności Augustowszczyzny – np. w okolicy wsi Szczebra w latach 1941 – 1944 zamordowano ok. 8 000 ludzi, głównie Żydów.

Ochrona przyrody

W północnej części Puszczy Augustowskiej leży Wigierski Park Narodowy, obejmujący jezioro Wigry i przylegające lasy. Ponadto, w najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy Augustowskiej utworzono rezerwaty:

 • Kuriańskie Bagno – florystyczno-faunistyczny
 • Jezioro Kalejty - krajobrazowy
 • Kukle - krajobrazowy
 • Starożyn - florystyczny
 • Perkuć - florystyczny
 • Kozi Rynek – florystyczny, na terenie w większości bagiennym
 • Łempis – wodno-florystyczny
 • Mały Borek - florystyczny
 • Stara Ruda – wodno-florystyczny
 • Brzozowy Grąd - florystyczny, powstał w celu ochrony stanowiska storczyka - obuwika pospolitego.

Tereny puszczańskie zostały objęte też obszarami chronionego krajobrazu:

 • Puszcza i Jeziora Augustowskie
 • Dolina Rospudy
 • Pojezierze Sejneńskie
 • Dolina Biebrzy I.

Puszcza Augustowska znajduje się ponadto na liście planowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz została uznana za ptasią ostoję.

Turystyka

Przez Puszczę Augustowską prowadzą liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowe. Jeziora są cenione przez żeglarzy i amatorów innych sportów wodnych, a także wędkarzy.

Atrakcje turystyczne na terenie Puszczy Augustowskiej:

 • Studzieniczna
 • Uroczysko Święte Miejsce
Zostaw komentarz
Wskazówki i porady
Zorganizowane przez:
Nie ma jeszcze żadnych porad ani wskazówek dla Puszcza Augustowska. Może być będziesz pierwszy zamieścić informacje użyteczne dla towarzyszy podróży? :)
Lokalizacja
Mapa
Adres

1.9km from Wypoczynkowa, 16-300 Augustów, Polska

Wskazówki
Referencje

Puszcza Augustowska on Facebook

Kronon Park Hotel

rozpoczynając $57

Kronon Park Hotel

rozpoczynając $0

Slavia Hotel

rozpoczynając $45

Tourist

rozpoczynając $29

Semashko Hotel

rozpoczynając $49

Neman

rozpoczynając $59

Polecamy zabytki w pobliżu

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Kanał Augustowski
Rzeczpospolita Polska

Kanał Augustowski – droga wodna łącząca drogą okrężną dopływy W

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Палацава-паркавы комплекс Валовічаў, Свяцк
Białoruś

Палацава-паркавы комплекс Валовічаў, Свяцк jest atrakcją turystyczną

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Zamek w Ełku
Rzeczpospolita Polska

Zamek w Ełku – zamek krzyżacki mieszczący się w Ełku na półwys

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Twierdza Osowiec
Rzeczpospolita Polska

Twierdza Osowiec – rosyjska twierdza z drugiej połowy XIX wieku, zn

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Cerkiew św.św. Borysa i Gleba w Grodnie
Białoruś

Cerkiew została zbudowana na Kołoży przy ujściu Horodniczanki do Nie

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Stary Zamek w Grodnie
Białoruś

Historia Pierwszy obiekt obronny postawili książęta ruscy w XI wi

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Wielka Synagoga w Grodnie
Białoruś

Wielka Synagoga w Grodnie, zwana Nową lub Chóralną – synagoga znaj

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Nowy Zamek w Grodnie
Białoruś

Nowy Zamek w Grodnie – nowy pałac królewski wzniesiony w Grodnie w lat

Podobne atrakcje turystyczne

Widzieć wszystko Widzieć wszystko
Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Kunratický les
Czechy

Kunratický les jest atrakcją turystyczną w Praga, Czechy

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Chernyayevsky Forest
Federacja Rosyjska

Chernyayevsky Forest jest atrakcją turystyczną w Perm', Federacja R

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Dancing Forest
Federacja Rosyjska

Dancing Forest jest atrakcją turystyczną w Rybachiy, Federacja R

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Las Teutoburski
Niemcy

Las Teutoburski - (niem. Teutoburger Wald) wąskie pasmo niskich gór w

Dodaj do listy życzeń
Byłem tu
Odwiedził
Puszcza Romincka
Federacja Rosyjska

|jednostki=Polska:- woj. warm.-maz.Rosja:- obw. kaliningradzki

Zobacz wszystkie podobne miejsca